Sveikinimai / Helovino sveikinimai

Helovino sveikinimas


Žaltys susirangė,

Gaidys užgiedojo,

Katė garsiai kniaukė,

Šunėkas sulojo.

Vorai susibūrė,

O šmėklos suskrido,

Helovino baisuokliai

Tave gasdins lig ryto!