Sveikinimai / Eilėraščiai kovo 8-tąjai

Su skaisčia pavasario diena


Su skaisčia pavasario diena, 
Ir ankstyva vyturio daina, 
Su žiedais žibuoklių delnuose, 
Ir kovo 8-ąja širdyse!