Sveikinimai / Eilėraščiai Kalėdoms

Atskuba Kalėdos


Jau Kalėdos atskubėjo,
Ir varpeliai suskambėjo.
Žvakių liepsnos suvirpės,
Meilės, džiaugsmo palinkės.