Sveikinimai / Eilėraščiai Kalėdoms

Angelo balsas ateina į širdį


Kai niekas nemato
Ir nieko negirdi,
Angelo balsas
Ateina į širdį.
Kalėdų naktį
Paguodžia jis tyliai,
Ir laimina tuos,
Kurie laukia ir myli.