Apie šeimą / Mintys apie šeimą

Kiekvienas esame neišsemiamas slėpinys


Jei kartu nugyvensi net ir 60 metų, iki galo niekada vienas kito nesuprasi. Ir gerai, kad nesuprasi – kiekvienas esame neišsemiamas slėpinys, ir tai yra labai gražu – kad žmonės, sulaukę senatvės, dar vis mokosi kai ko apie savo vyrą ir žmoną, nors visą laiką praleido kartu. (Kunigas jėzuitas Antanas Saulaitis)