Apie šeimą / Mintys apie mamą

Vienintelė Motina visame pasaulyje


Daug gražių dalykų gyvenime mes galime turėti po du, po tris, tuzinais, šimtais! Daug gražių rožių, žvaigždžių, saulėlydžių, vaivorykščių, brolių, seserų, tetų, pusseserių ir pusbrolių, bet tik vieną Motiną visame plačiame pasaulyje. (Amerikiečių vaikų rašytoja Kate Douglas Wiggin)