Apie šeimą / Gražūs žodžiai apie mamą

Motinos vieta


Motina gali užimti visų kitų vietas, bet niekas negali užimti jos. (Šveicarų kardinolas Gaspard Mermillod)