Apie šeimą / Gražūs žodžiai apie mamą

Beribė motinos meilė


Tiktai motinos meilė, akla, beribė, sugeba įkuždėti įsitikinimą, be kurio neįmanoma nei gyvenimo kova, nei sėkmė, giliai pasąmonėje įdiegtą įsitikinimą, kad esi vienintelis, nepranokstamas, būtinas. (Rašytojas Bronius Radzevičius)