Apie šeimą / Gražios mintys apie vaikus

Gražios mintys apie vaikus


Tu sakai: "Mano kūdikis". Ne, tai bendras kūdikis, motinos ir tėvo, senelių ir prosenelių. Kažkieno pirmtakuose miegojęs tolimas „aš“, sutrūnijusio, seniai užmiršto karsto balsas staiga prabyla tavo kūdikyje. Vaikas yra pergamentas, tankiai prirašytas smulkių hieroglifų, kurių tik dalį pajėgsi perskaityti. (Lenkų pedagogas, rašytojas ir gydytojas Janusz Korczak)