Apie politiką / Mintys apie tėvynę

Meilė gimtajai šaliai


Kas gali nemylėti tėvynės? Neįsivaizduoju žmogaus, kuris nejaučia meilės savo gimtajai šaliai, nes ji - tai jis pats, jo asmenybės šerdis. (Prezidentas Valdas Adamkus)