Apie politiką / Mintys apie laisvę

Laisvė per tobulėjimą
Laisvė per tobulėjimą yra laisvė, kuri išlaisvina giliausius žmogaus širdies troškimus. (Popiežius Jonas Paulius II).