Apie mokslą / Mintys apie mokytojus

Vaiko mokymo tikslas


Vaiko mokymo tikslas yra išugdyti jo sugebėjimą toliau lavintis be mokytojo pagalbos. (Amerikiečių rašytojas ir filosofas Elbert Hubbard)