Apie meną / Mintys apie meną

Mintys apie vertingus meno kūrinius


Į vertingiausius meno kūrinius, matyt, dera kartkarčiais iš naujo pasigilinti, nes jų gelmės neišmatuojamos. (Vokiečių rašytojas Johann Wolfgang von Goethe)