Apie meilę / Protingi žodžiai apie meilę

Norėti gero kitam


Mylėti - reiškia norėti kitam to, ką laikai gėrybe; be to, norėti ne savo labui, o to, kurį myli, ir stengtis pagal išgales suteikti jam tą gėrybę. (Senovės graikų filosofas Aristotelis)