Apie meilę / Prasmingi žodžiai apie meilę

Prasmingi žodžiai apie meilę


Žiniasklaidoje meilė – tik erotiška ir skandalinga. Mene – virtusi kiču. Moksle – pamiršta. Religijoje – vienpusiška. Švietimo sistemoje – neįvertinta ir nutylima.  O šiandieninėje ideologijoje ir visuomeniniuose santykiuose meilė išnykusi kaip dūmas... (Rašytoja ir žurnalistė Liuda Jonušienė (Tilė Vakarė))