Apie meilę / Posakiai apie meilę

Meilė ugdo


Pažinimas išpučia, bet meilė ugdo. (Iš šv. Pauliaus laiško korintiečiams)