Apie meilę / Liūdnos mintys apie meilę

Meilė negali būti sukurta be aukos


Vyro ir moters meilė negali būti sukurta be aukos ir savęs atsižadėjimo. (Popiežius Jonas Paulius II)