Apie meilę / Lietuviški posakiai apie meilę

Lietuviški posakiai apie meilę


Kosulio, dūmų ir meilės nepaslėpsi.