Apie meilę / Gilios mintys apie meilę

Meilė veikia ne dėl atlyginimo


Nieko kito taip mažai negalima laukti, kaip dėkingumo. Betgi meilė veikia ne dėl atlyginimo. (Šveicarų mokslininkas Nicolas-Theodore de Saussure)