Apie meilę / Citatos apie meilę

Citatos apie meilę


Mei­lė ne­įkai­no­ja­ma ne to­dėl, kad jos kai­na di­des­nė, nei ga­lė­tu­me su­mo­kė­ti, o dėl to, kad ji ne­ga­li bū­ti įsi­gy­ta, tik nu­si­pel­ny­ta. (Britų filosofas Roger Scruton)