Įvairios / Žodžiai apie grožį

Grožis veikia visus


Grožis veikia netgi tuos, kurie jo nepastebi. (Prancūzų poetas, dramaturgas, tapytojas Jean Cocteau)