Įvairios / Žodžiai apie grožį

Turime turėti grožio savyje


Ieškodami grožio, keliaujame po visą pasaulį, tačiau turime turėti grožio savyje, antraip jo nerasime. (Amerikiečių rašytojas ir poetas Ralph Waldo Emerson)