Įvairios / Juokingi posakiai apie alkoholį

Priešų nebijom!


Alkoholis - mūsų priešas. Bet mes drąsūs - priešų nebijom!