Įvairios / Mintys apie emigraciją

Kur žmogaus namai?


Kalba ir kultūra sieja žmogų su gimtine. Jeigu jis realizuoja save kitoje šalyje, kaip tada pasakyti, kur namai? (Kultūros kritikas ir filosofas Leonidas Donskis)