Apie gyvenimą / Linkėjimai nesirgti

Telydi jus sveikata


Švarios rankos ir higiena
Neturėtų būt naujiena.
Jei pasaugosi kitus,
Sveikata lydės ir jus!