Apie gyvenimą / 

Pasikeitimai turi liūdną pusę


Kiekvienas pasikeitimas mumyse turi ir liūdną pusę, nes turime atsižadėti dalies savęs: turime mirti vienos rūšies gyvenimui ir gimti - kitos. (Prancūzų poetas Anatole France)