Apie gyvenimą / Citatos apie gyvenimo prasmę

Gyvenimo prasmės citatos


Kaip be­pras­my­bė ga­li mus su­sarg­din­ti, gy­ve­ni­mo pra­smės ir tiks­lo nuo­jau­ta ga­li su­grą­žin­ti mums svei­ka­tą. (Dvasinis mokytojas Dennis Linn)