Apie gyvenimą / Citatos apie buvimą savimi

Kova už teisę būti savimi


Kiekvienas gyvenimas – tai pastangos ir kova už teisę būti pačiu savimi. (Ispanų filosofas Jose Ortega y Gasset)