Apie emocijas / Mintys apie pyktį

Niekam nereiktų pykti


Čiurlionio principas buvo – nereikia pykti. Kalbėdamas jis vis pridurdavo: „Nepykit, nepykit.“ Ką nors sako ir priduria „nepyk“, jo klausdavo: „Kodėl tu tą vis sakai, aš gi nepykstu.“ O jis: „Todėl, kad reikia apie tai nepamiršti. Aš tik primenu, kad niekam nereiktų pykti.“ Čiurlionis yra labai gražiai pasakęs, kad piktas žmogus jam atrodo esąs apimtas klaidingos idėjos. (Prof. Vytautas Landsbergis)