Apie emocijas / Mintys apie kerštą

Bausmė už nusikaltimą


Kai mes reikalaujame bausmės už nusikaltimą, tai darome ne siekdami asmeninio keršto, o veikiau keršto už kažką švento, ką mes neaiškiai jaučiame daugiau ar mažiau esančio už mūsų ir virš mūsų. (Prancūzų filosofas ir sociologas Emile Durkheim)