Apie dvasingumą / Žodžiai apie gerumą

Privalau atsilyginti už gėrį


Gyvenimas išmokė mane vertinti gėrį. Todėl kai su manimi elgiamasi gerai, visada žinau, kad privalau atsilyginti, nors ir nebūtinai tam, kuris padarė man gera. (Maestro Mstislavas Rostropovičius)