Apie dvasingumą / Citatos apie vertybes

Citatos apie vertybes


Man laisvė ir tiesa yra svarbesni dalykai už tautą – dėl to, kad tauta yra šio pasaulio reiškinys, įsikūnijęs laike ir erdvėje, matuojamas tūkstantmečiais, o laisvė ir tiesa yra amžinos, priklauso belaikių, transcendentinių dalykų sferai. (Rašytojas ir publicistas Tomas Venclova)