Apie dvasingumą / Mintys apie Dievą

Mintys apie Dievą


Dievas ateina pas mus per dalykus, kuriuos geriausiai pažįstame ir galime lengviausiai patikrinti – per mūsų kasdienio gyvenimo dalykus. (Popiežius Jonas Paulius II)