Apie dvasingumą / Mintys apie Dievą

Kalbėtis su Dievu


Skųstis, kad Dievas su mumis nekalba ir neskaityti Biblijos – tolygu reikšti savo nepasitenkinimą dėl negaunamų SMS žinučių, kai tuo tarpu mobilus telefonas yra išjungtas. (Kun. Vytenis Vaškelis)