Apie dvasingumą / Žodžiai apie angelus

Žodžiai apie angelus


Angelas nusileido vakar iš dangaus ir pabuvo užtektinai, kad išvaduot mane. Ir apreiškė man vakar pasakojimą apie šviesią meilę/mėnulio ir melsvos jūros gilios. Tuomet suplasnojo sparnais aukštai virš manęs tardamas: "sugrįšiu aplankyt tavęs rytoj…". Ir šūktelėjau, „skrisk, mano mielas angele per visą dangų skrisk mano mielas angele rytoj būsiu šalia tavęs". (Amerikiečių gitaristas Jimi Hendrix)