Apie draugystę / Liūdnos mintys apie draugystę

Draugystė susideda iš smulkmenų


Kalnai susidaro iš atomų, draugystė - iš smulkmenų. Jeigu atomai nesiderina vienon jungtin, kalnai išsisklaido kaip dulkės. (Anglų rašytojas ir poetas Martin Farquhar Tupper)