Apie draugystę / Liūdnos mintys apie draugystę

Žmonės bijo priimti pagalbą


Kartą prie nelaimės ištikto žmogaus prisiartino raupsuotasis ir ištiesė pagalbos ranką. Tačiau šis ėmė plūsti jį baisiausiais žodžiais ir svaidyti akmenis taip nuvydamas savo geradarį šalin. Iš tiesų žmonės nori sulaukti pagalbos, tačiau bijo ją priimti. Dažnai pagalba ateina ne iš tų, iš kurių jos laukiame, bet iš tų, kurių vengiame. Nenorėdami to pastebėti pasiliekame ligšioliniame prispaudime. (Tėvas Valerijus)