Apie darbą ir pinigus / Mintys apie tikslus

Žinoti savo silpnybes


Siekiant gyvenimo tikslų, nepakanka žinoti savo stipriąsias puses ir remtis tik jomis. Labai svarbu kuo geriau pažinti ir savo silpnybes ir būti savikritiškam, antraip jų neįveiksime. (Psichologė Zita Vasiliauskaitė)